top of page

TÒA CÔNG LÝ VIỆT NAM

VIETNAM TRIBUNAL

Trang Nhà: Welcome

ĐỂ ĐEM LẠI CÔNG LÝ CHO DÂN TỘC

NPC.png
Trang Nhà: Who We Are

HOẠT ĐỘNG

Ngày 19 tháng 4 năm 2021, Ban Điều Hành Tòa Án Xử Phạm Văn Đồng được thành lập.

Ngày 7 tháng 5 năm 2021, Ban Tham Vấn được thành lập.

Ngày 4 tháng 6 năm 2021, Ban Nghiên Cứu được thành lập.

Ngày 4 tháng 6 năm 2021, Thư Ký Đoàn được thành lập.

Ngày 4 tháng 6 năm 2021, Luật Sư Đoàn được thành lập.

Ngày 14 tháng 6 năm 2021, Thẩm Phán Đoàn được thành lập.

Ngày 3 tháng 4 năm 2023, Tòa được triệu tập tại National Press Club (Washington, DC)

Ngày 4 tháng 4 năm 2023, Tòa Công Lý Việt Nam ra phán quyết.

“Những hành vi cắt đất đai đem bán, trao đổi với người nước ngoài để câu lợi cho bản thân hay thực hiện vì mục đích, lý do cá nhân làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến lãnh thổ, cương vực của quốc gia đều chịu chung mức phạt tử hình.”

LÊ TRIỀU HÌNH LUẬT

Trang Nhà: What We Do
Trang Nhà: Quote

THƯ MỜI

Tòa Công Lý là một tòa án dân lập nhằm đưa ra quyết định về một số vấn đề quan trọng nhưng không thể giải quyết được bởi các cơ quan tư pháp chính thức quốc gia hoặc quốc tế. Nhiều Tòa Công Lý đã hoạt động trong quá khứ và mỗi tòa đã xác định thẩm quyền hành động dựa trên các cơ sở khác nhau. Thẩm quyền của Tòa Công Lý Việt Nam dựa trên nguyên tắc bất biến là chủ quyền đất nước không thuộc về nhà cầm quyền mà thuộc về người dân. Người dân có thẩm quyền xét xử khi một cá nhân hay một tổ chức có hành vi ảnh hưởng đến chủ quyền đất nước.

Qua một cuộc Trưng Cầu Dân Ý của trên 1,1 triệu người dân Việt Nam do Ban Điều Hành thực hiện, 95% đồng ý kiện Trung Cộng để bảo vệ chủ quyền Biển Đông. Nhà cầm quyền Việt Nam đã chứng tỏ là họ sẽ không kiện Trung Cộng. Một tòa án của người dân, lập bởi người dân có thẩm quyền xét xử sự đồng lõa hay sai phạm đó, nếu có.

Sau gần hai năm điều tra và phỏng vấn các nhân chứng, Tòa Công Lý Việt Nam sẽ được chính thức họp vào các ngày 3 và 4 tháng Tư năm 2023 tại Washington, DC để truy tố tội phản quốc của Phạm Văn Đồng qua Công Hàm 1958.

Chương trình (giờ EST):

  • Thứ Hai, ngày 3/4/2023

Điều trần I:           08:00 AM – 11:30 AM

Điều trần II:          1:00 PM – 05:00 PM

Địa điểm:               National Press Club

  • Thứ Ba, ngày 4/4/2023

Tuyên án:               1:00 PM – 05:00 PM

Địa điểm:               National Press Club

Xin quý vị ghi danh tham dự trực tuyến ở đây: https://bit.ly/toaconglyvn

Kính mong quý vị bỏ thời gian quý báu để cùng tham dự. Xin chân thành cảm ơn quý vị.

Xin xem thêm chi tiết về Tòa Công Lý Việt Nam  tại:

Facebook: www.facebook.com/vietnamtribunal; Twitter: @Vietnamtribunal

Trang Nhà: Contact

Videos

Điều Trần I

Điều Trần IV

Điều Trần II

Phán Quyết Tòa Công Lý Việt Nam

Điều Trần III

Họp Báo

bottom of page